“No té cap sentit que l’estat espanyol hagi triat la via judicial per respondre a un repte democràtic i pacífic”.

Durant la meva etapa com a president vaig ser perseguit econòmicament